Onderzoek: Intiem: Een kwalitatief inventariserend onderzoek naar de inzet van dramatherapie bij vrouwen die seksueel misbruikt zijn.

Samenvatting Nederlands

Seksueel misbruik komt veelvuldig voor en voornamelijk onder vrouwen (1 op 5). Seksueel misbruik kan diepgaande invloed hebben op allerlei terreinen in het leven. De effecten kunnen daarnaast een leven lang doorspelen. Wat is dan helen van seksueel misbruik?

Diagnoses lijken te kort te schieten en specifieke behandeling blijkt er weinig te zijn. Door dit kwalitatief inventariserend onderzoek is de inzet van dramatherapie bij vrouwen die seksueel misbruikt zijn, onderzocht. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van 9 respondenten, ervaringsdeskundigen, een literatuurstudie en een evaluatiegroep. In het onderzoek komt naar voren dat er in dramatherapie gebruik wordt gemaakt van embodiment, verbale en non-verbale technieken, waardoor het impliciete geheugen wordt aangesproken waar de ervaringen van seksueel misbruik liggen opgeslagen. De behandeling kan zich daarbij richten op stabilisatie, verwerking of integratie van de problematiek. De therapeut heeft een empatische en uitnodigende houding. De projectie die in het medium plaatsvindt, is het spelmateriaal voor de therapeut in relatie tot de cliënt. Er kan binnen dramatherapie op een veilige en verteerbare manier gespeeld worden met het opzoeken van spanning en het creëren van distantie.

Dramatherapie lijkt zo een goede behandelmethode voor vrouwen die seksueel misbruikt zijn. Aan de hand van indicaties en contra-indicaties, behandeldoelen, werkwijzen en interventies, wordt dit in het onderzoek nader uiteengezet.

Samenvatting Engels

Sexual abuse occurs often, especially among women. Sexual abuse can affect life in different ways, and these effects can be for life. What includes healing from sexual abuse?

Diagnoses seem to fall short and there seems to be little in specific treatment. This study investigates the use of drama therapy for women who are sexually abused. The results are established through qualitative research in which nine respondents and inexperience experts are interviewed supplemented by a review of literature and feedback from an evaluation group. The research shows that drama therapy uses embodiment and verbal and non-verbal techniques which trigger the implicit memory. This is the place where the experiences of sexual abuse are saved. The focus of treatment can be stabilization, processing or integration of problems. The therapist has an empathetic and inviting attitude. The projection of the client through drama is the play equipment for the therapist in relation to the client. Drama therapy creates a safe and (digestible) environment in which there can be played with shifting between invoking tensions and creating distance.

Drama therapy seems to be a good way to treat women whom have been sexually abused. This will be further explained by setting out the indications and contraindications, treatment goals, methods and interventions.

Het onderzoek

Klik hier om het onderzoek te lezen: Intiem: Een kwalitatief inventariserend onderzoek naar de inzet van dramatherapie bij vrouwen die seksueel misbruikt zijn.

2 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.