THERAPY

Visie

We groeien op en worden gevormd door ervaringen in het leven. Waar liefde mist wordt geschaad en ik geloof dat wij als mensen zijn gemaakt en bedoelt voor liefde. We zoeken naar manieren om met schadelijke ervaringen om te gaan. We gaan onszelf beschermen en er ontstaan patronen die ons later in ons leven tegen kunnen gaan staan.

Belief en Beleef een stap verder. Kom weer in contact met je ‘ware’ zelf in een verbinding van je hoofd, hart en lichaam. Vanuit die verbinding met jezelf en door je eigen kwetsbaarheid te omarmen, kan je in contact met anderen staan en werkelijk ontmoeten. Je voelt je weer deel van de wereld om je heen. Dat is een tegenovergestelde beweging van de diepgaande schade die seksueel misbruik teweeg brengt. Ontdek laag voor laag, stap voor stap, er is meer!

Dramatherapie in de weg van herstel

Voor mij was het een zoektocht naar wat herstel betekende. Een zoektocht naar verschillende therapieën, methodes en therapeuten. Een zoektocht naar kennis over wat trauma, waaronder seksueel misbruik, in levens kan betekenen. De afgelopen jaren ben ik zo de aanbevelingen van mijn onderzoek in therapie en training verder gaan onderzoeken om een specifiek aanbod te kunnen doen. De dramatherapie methode Developmental Transformations (DvT) blijkt zo bijzonder effectief te zijn voor behandeling na seksueel misbruik. Pessotherapie lijkt daarop een mooie aanvulling te zijn in denkwijze. Ik ben dankbaar voor wat dit mij heeft gegeven hoe ik dit nu als therapeut aan anderen door mag geven. Belief en Beleef een stap verder met dramatherapie in de weg naar herstel!

Onderzoek en artikel

Lees zo ook bij POSTS het onderzoek: Intiem: Een kwalitatief inventariserend onderzoek naar de inzet van dramatherapie bij vrouwen die seksueel misbruikt zijn.

Lees zo ook bij POSTS het artikel: Steeds weer van therapie naar therapie, waarom dan dramatherapie?

Methodes

Lees meer over Developmental Transformations op: www.developmentaltransformations.com

Lees meer over Pessotherapie op: www.pessotherapie.nl

Interesse in ervarings- en lichaamsgerichte dramatherapie?

Neem dan contact op via: www.beliefenbeleef.nl