TRAINING

Missie

Bevlogen door schoonheid. Een eigen identiteit. Menselijkheid. Kwetsbaarheid. Pijn. Bevlogen om te zien wat puur is. Wat ware liefde is. Liefde die juist zo vaak gebruikt en misbruikt wordt. We zoeken, maar vinden niet. We verliezen onszelf in de ander. Het sterkt ons, maar maakt ons zwak. Gebroken. We hebben iemand nodig, maar zijn eigenlijk op zoek naar onszelf. Onbevangen liefhebben is liefhebben. Maar zijn we in staat dat te kunnen. Los van onszelf. Met onszelf. Ons zelf weten.

Mijn roeping wordt steeds meer helder, maar pijnlijk. Het laat mij mijn eigen pijn zien. Wil ik dat wel, wil ik die roeping hebben. Het raakt me. Ik leef mee, ik zie, ik ervaar. Ik wil er los van komen, maar zit er aan vast. Ik kan wat anders willen, maar mijn beleving, mijn hart, mijn roeping is daar. Niet antwoorden daaraan is ook pijnlijk en in mijn roeping straal ik.

Gastlessen, coaching en training voor professionals

Seksueel misbruik is er als je het wilt zien.

In Nederland hebben 1 op de 5 vrouwen en 1 op de 11 mannen voor hun 16e levensjaar een seksuele geweldservaring meegemaakt. Wie zich opent ontmoet mensen in eigen omgeving die het hebben meegemaakt. Jong kwam ik er zelf mee in aanraking. Als puber en student hoorde ik het van klasgenoten. Ik ging op reis en ontmoet vrouwen met dezelfde verhalen. In mijn werk met onder andere verslaafde prostituees, in de jeugdzorg, in een behandelkliniek voor SGLVG cliënten en in mijn praktijk eveneens. Seksueel misbruik is er als je het wil zien. Het opent de ogen voor wat er gebeurt met kinderen op dit moment.

De gevolgen na seksueel misbruik zijn zo verstrekkend, waar mensen zich vaak geen voorstelling van kunnen maken. Daarom geef ik gastlessen, coaching en training aan betrokkenen, scholen en professionals, vanuit mijn eigen achtergrond als ervaringsdeskundige, begeleider, docent en therapeut. Om zo het probleem zichtbaar te maken, met de afweer die ermee gepaard gaat, om inzicht in de complexiteit van de dynamiek te geven en wat belangrijk is in de weg naar herstel.

Onderzoek en artikel

Lees zo ook bij POSTS het onderzoek: Intiem: Een kwalitatief inventariserend onderzoek naar de inzet van dramatherapie bij vrouwen die seksueel misbruikt zijn.

Lees zo ook bij POSTS het artikel: Steeds weer van therapie naar therapie, waarom dan dramatherapie?

Interesse in een gastles, coaching of training?

Neem dan contact op via: www.beliefenbeleef.nl